400-881-9890
Xingtai Jiarui Bearing Co, Ltd

ທີ່ຢູ່ເມືອງ Xingtai, ແຂວງ Hebei, ສວນອຸດສາຫະກໍາຕາເວັນຕົກ Taishan Road

ໂທລະສັບ:0319-8560881 13333190052 15203193688

QQ:746505415

ແຟກ:0319-8560391

ຕິດຕໍ່ເລົາ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
0319-8560881
ທຸລະກິດອອນໄລນ໌
 
 
 
 
 ເວລາເຮັດວຽກ
ຈັນເຖິງທິດ :0:00-24:00
 ວິທີຕິດຕໍ່
ສາຍດ່ວນບໍລິການລູກຄ້າ:400-881-9890
ລະຫັດສອງມິຕິຂອງເວັບໄຊທ໌ມືຖື
 
 
 
 
qrCode
掃描查看手機版網站